ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม. 3/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4480

สถานศึกษา

โรงเรียนโคกตูมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การสร้างภาพกราฟิก ง20205 ชั้น ม.3/1