homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว สายรุ้ง บุญมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4486

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาศิลปะศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)