งานแม่พิมพ์ตัด 1 รหัสวิชา 2102-2602

ศิริรัตน์ เตชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ สร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัด (Blanking Die) ได้แก่ Punch, Die, Stripper  Plate, Back Plate, Gages อบชุบพั้นซ์และดาย  วัดตรวจสอบประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เข้ากับดายเซ็ท  (Die Set) ติดตั้งทดลองบนเครื่องปั๊ม  การบำรุงรักษาและความปลอดภัย