เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานแม่พิมพ์ตัด 1 รหัสวิชา 2102-2602

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ศิริรัตน์ เตชา

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ สร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัด (Blanking Die) ได้แก่ Punch, Die, Stripper  Plate, Back Plate, Gages อบชุบพั้นซ์และดาย  วัดตรวจสอบประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เข้ากับดายเซ็ท  (Die Set) ติดตั้งทดลองบนเครื่องปั๊ม  การบำรุงรักษาและความปลอดภัย