งานแม่พิมพ์ตัด 1 รหัสวิชา 2102-2602


ผู้สอน
นางสาว ศิริรัตน์ เตชา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานแม่พิมพ์ตัด 1 รหัสวิชา 2102-2602

รหัสวิชา
449

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ สร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัด (Blanking Die) ได้แก่ Punch, Die, Stripper  Plate, Back Plate, Gages อบชุบพั้นซ์และดาย  วัดตรวจสอบประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เข้ากับดายเซ็ท  (Die Set) ติดตั้งทดลองบนเครื่องปั๊ม  การบำรุงรักษาและความปลอดภัย

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books