homeคอมพิวเตอร์ ป.6
personperson_add
คอมพิวเตอร์ ป.6

ผู้สอน
นางสาว วีนัส สิทธิศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4491

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)