เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สุรินทร์ ชัยวุฒิ

โรงเรียนของเราน่าอยู่

โรงเรียนของเราน่าอยู่  คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก้ไม่ซุกชน  เด็กทุกคนมีความดี  เก่ง  และมีความสุข  ได้รับงบประมาณจากคุณถนอมกิจ