ผู้สอน
นาง วิลาวัลย์ เขื่อนแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ชั้น ป1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4500

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตอง


คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่าน  การเขียน  การสะกดคำ