ผู้สอน
นาย ถนอมกิจ มะธุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4503

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านผึ้ง


คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะสำหรับเด็กประถม ความรู้พื้นฐาน ทัศนธาตุุ พื้นผิว น้ำหนัก ความคิดสร้างสรรค์