เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ป.1 /2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โรงเรียนมีห้องเรียนชั้น ป. 1 อยู่  2 ห้องและมีครูประจำชั้นแยกกันสอนแต่เน้้อเดึ่ยวกันจุดประสงค์เดี่ยวกัน  เพื่อความสะดวกและดูแลอย่างทั่วถึง