homeชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ชั่วโมง
person
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ชั่วโมง

ผู้สอน
นาง เครือวัลย์ ปัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 กลุ่มสาระภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ชั่วโมง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4513

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่องคำคล้องจอง   ( นิทานคุณธรรม เรื่อง  เต่า งู กา )  เวลาเรียน  2  ชั่วโมง  ครูผู้สอน นางเครือวัลย์  ปัญญา  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)