homeประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง จินดา โปธายะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4515

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นป.1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง  มีจำนวนนักเรียน  25    คนครูประจำชั้น  คุณครู  สามารถ    จันทร์แจ่ม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)