homeประถมศึกษาปีที่ 1
person
ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง จินดา โปธายะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4515

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นป.1 โรงเรียนบ้านปากเหมือง  มีจำนวนนักเรียน  25    คนครูประจำชั้น  คุณครู  สามารถ    จันทร์แจ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)