homeภาษาไทย ป.1
person
ภาษาไทย ป.1

ผู้สอน
นาง มณสิชา วีระพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ป.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4526

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนกลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป. 1

  เรื่อง   การเรียงคำให้เป็นประโยค


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)