homeท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2563ครู-นักเรียน
person
ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2563ครู-นักเรียน

ผู้สอน
นาง วนิดา ศิริวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 นาทีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2563ครู-นักเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
45307

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สาระอื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)