ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2563ครู-นักเรียน


ผู้สอน
นาง วนิดา ศิริวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2563ครู-นักเรียน

Class ID
45307

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสตูล
คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สาระอื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)