homeชั้นเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม
person
ชั้นเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

ผู้สอน
Mr. Sikharin Chaloemngam
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4539

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา  วัสดุช่างอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)