homeชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
person
ชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4546

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)