homeชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
ชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
วีนา ยอดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนวิชา ระบบฐานข้อมูล ของนักศึกษา ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4546

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)