วิทยการคำนวณ 5.1


ผู้สอน
สุภกิจ ภิรมย์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยการคำนวณ 5.1

Class ID
45564

สถานศึกษา
มัธยมวัดหนองแขม
คำอธิบายวิชา

วิทยาการคำนวณ ม.5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)