ผู้สอน
นางสาว จริญญา กฤติกานฺต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English Reading for level 2 - 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4570

สถานศึกษา

ศูนย์เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ


คำอธิบายชั้นเรียน

English Reading for level 2 - 3