homeวิทยาศาสตร์ชั้รนประถมศึกษาปีที่ 6/1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ชั้รนประถมศึกษาปีที่ 6/1

ผู้สอน
person
นาง พัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ชั้รนประถมศึกษาปีที่ 6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4575

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนัำกเรียนจำนวน  22  คน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)