homeม.2/1
person
ม.2/1

ผู้สอน
นาง อัจฉราลักษณ์ ห้องดอกไม้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4581

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลประเทศ ไทย ใน Asean ตั้งแต่สัญลักษณ์ ธงชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สัตว์ประจำชาติ อาชีพ การแต่งกาย อาหาร 

แล้วส่งให้ครูโดยการแนบไฟล์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)