เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลประเทศ ไทย ใน Asean ตั้งแต่สัญลักษณ์ ธงชาติ ดอกไม้ประจำชาติ สัตว์ประจำชาติ อาชีพ การแต่งกาย อาหาร 

แล้วส่งให้ครูโดยการแนบไฟล์