homeวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
personperson_add
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ผู้สอน
person
รองศาสตราจารย์ ชยพร แอคะรัจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
46

สถานศึกษา
มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ภาคเรียนที่ 1/2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)