วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ชยพร แอคะรัจน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

รหัสวิชา
46

สถานศึกษา
มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

คำอธิบายวิชา

วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ภาคเรียนที่ 1/2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books