homeวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
person
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ชยพร แอคะรัจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
46

สถานศึกษา
มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

คำอธิบายวิชา

วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ภาคเรียนที่ 1/2554


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)