วิชาการงานอาชีพ ป.6


ผู้สอน
นางฟ้า เรยา เรยา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการงานอาชีพ ป.6

Class ID
46076

สถานศึกษา
โรงเรียนวังแก้ววิทยา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน การใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการใทำงานกับสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกต่างของอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)