เคมี1


Teacher
นาย ปรัชญา จันทร์แก้ว
Current sign in at 5 months ago

Title
เคมี1

Class ID
46128

School
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Description

แบบจำลองอะตอม/พันธะเคมี/สมบัติของธาตุและสารประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)