เคมี1


Pengajar
นาย ปรัชญา จันทร์แก้ว
Waktu masuk saat ini pada 5 bulan ago

Keterangan
เคมี1

Nomor Identifikasi Kelas
46128

Sekolah
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Keterangan

แบบจำลองอะตอม/พันธะเคมี/สมบัติของธาตุและสารประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)