ผู้สอน
นาย ชวลิต ประลันย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สารสนเทศ ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4623

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14


คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อที่จะได้ศึกษาในราชวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1