ผู้สอน
นาย นพพร ศรีทองอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

powerpoint2007 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4639

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าบ่อ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา -แบบฝึกหัด-ส่งงาน powerpoint2007