homeชั้น ป.6
personperson_add
ชั้น ป.6

ผู้สอน
นาง ชนิภา สมบุศย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4651

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)