homeง 23140 งานเกษตร
person
ง 23140 งานเกษตร

ผู้สอน
person
นาย เชาวรัตน์ ศรีชมภู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 23140 งานเกษตร

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4661

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายละเอียดวิชางาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)