homeสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4668

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากเอกสาร งานวิจัย  หรือระบบงานจริง 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)