homeสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
personperson_add
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4668

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากเอกสาร งานวิจัย  หรือระบบงานจริง 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)