3/5

ผู้สอน
ครู สุกัญญา สุขใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
3/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
46862

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พละ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)