homeพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
personperson_add
พระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผู้สอน
นาย ธีรวัฒน์ ชัยหมก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4695

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเรื่องพุทธประวัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)