ผู้สอน
พระครู ผาสุกธรรมประสิทธิ์ ถาวโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่๑/๒


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4718

สถานศึกษา

โรงเรียนสุขสำราญ


คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนสุขสำราญ