ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4729

สถานศึกษา

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับส่งใบงานครับ