ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4730

สถานศึกษา

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับส่งใบงานครับ