homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4730

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับส่งใบงานครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)