คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค31101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2563


ผู้สอน
นาย สุบรรณ ตั้งศรีเสรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ค31101 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2563

รหัสวิชา
47341

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายวิชา

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 เรียน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ 1 หน่วยกิต ครูผู้สอน ครูสุบรรณ ตั้งศรีเสรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books