ผู้สอน
นาย ชัชวาล ไชยอะโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.5/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4750

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก