homeเศรษฐศาสตร์มหภาค
personperson_add
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ทาอุโมงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4773

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ ...

"เศรษฐศาสตร์มหภาค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ผู้เขียน: พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์)"

ทั้งนี้ ให้ฟังการบรรยายของผู้สอนในชั้นเรียนเป็นสำคัญ !!!


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)