homeเศรษฐศาสตร์มหภาค
person
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ทาอุโมงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4773

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ ...

"เศรษฐศาสตร์มหภาค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ผู้เขียน: พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์)"

ทั้งนี้ ให้ฟังการบรรยายของผู้สอนในชั้นเรียนเป็นสำคัญ !!!


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)