เศรษฐศาสตร์มหภาค

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ ...

"เศรษฐศาสตร์มหภาค ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ผู้เขียน: พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์)"

ทั้งนี้ ให้ฟังการบรรยายของผู้สอนในชั้นเรียนเป็นสำคัญ !!!