Business Communication


ผู้สอน
พิชญาภา แก้วจันทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Business Communication

รหัสวิชา
478

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

แผนการเรียนแผน

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
  2. สื่อสารต่างวัฒนธรรม
  3. จริยธรรมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
  4. หลักการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
  5. การเขียนรายงาน
  6. จดหมายทุกชนิดและบันทึกข้อความทางธุรกิจ
  7. การนำเสนอรายงานทางธุรกิจ
  8. การสมัครและสัมภาษณ์งาน

 

การวัดผล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books