homeม.5/1-ม.5/4
person
ม.5/1-ม.5/4

ผู้สอน
นางสาว อุษา ดาพัวพันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5/1-ม.5/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4783

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)