homeโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ว20203
person
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ว20203

ผู้สอน
นางสาว วิลาสินี โคบำรุง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ว20203

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4788

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สามารถศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)