homeโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ว20203
personperson_add
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ว20203

ผู้สอน
นางสาว วิลาสินี โคบำรุง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2 ว20203

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4788

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)