มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 1