homeป.4 งานเกษตร
personperson_add
ป.4 งานเกษตร

ผู้สอน
นาย เชาวฤทธิ์ คำแสงมาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.4 งานเกษตร

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4821

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนช้้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดง  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)