homeป.4 งานเกษตร
personperson_add
ป.4 งานเกษตร

ผู้สอน
นาย เชาวฤทธิ์ คำแสงมาตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ป.4 งานเกษตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4821

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนช้้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดง  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)