homeมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ เหมหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4822

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)