มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 รายวิชา การเลี้ยงกบ


ผู้สอน
นาย สุรศักดิ์ ศรัณย์สุกานต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 รายวิชา การเลี้ยงกบ

Class ID
4833

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
คำอธิบายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 

รายวิชา  การเลี้ยงกบ  ง30217


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)