มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 รายวิชา การเลี้ยงกบ

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 

รายวิชา  การเลี้ยงกบ  ง30217