homeชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์
personperson_add
ชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาย เผด็จ เชิมชัยภูมิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4835

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นป. 1  โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)