homeชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์
person
ชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาย เผด็จ เชิมชัยภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4835

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นป. 1  โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)