homeAccounting for Hospitality and Tourism Business Management
person
Accounting for Hospitality and Tourism Business Management

ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Accounting for Hospitality and Tourism Business Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4891

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเฉพาะสาขา R05  R10


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)