homeการเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
personperson_add
การเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

ผู้สอน
person
Ed Tech
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4896

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนแบบโครงงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)