ผู้สอน
นาย นัฐวุฒิ คุระเอียด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สมบัติของเลขยกกำลัง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4907

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการศึกษา