ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์มีสมาชิก ทั้ง 30 คน