homeเศษส่วนชั้น ป.5
personperson_add
เศษส่วนชั้น ป.5

ผู้สอน
นางสาว หนึ่งฤทัย นวลแป้น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศษส่วนชั้น ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4941

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่   6   เศษส่วน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)