ศ 22101 ดนตรี 2 ม.2/4


ผู้สอน
นาย สุภัทร บุระชัด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ 22101 ดนตรี 2 ม.2/4

Class ID
49469

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษาความแตกต่างของอารมณ์เพลง นำเสนอบทเพลงคุณภาพ บทบาทและอิทธิพลของดนตรี องค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม แสดงความคิดเห็นต่ออารมณ์ของบทเพลงมีความเร็วของจังหวะและความดัง-เบาแตกต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึก ในการฟังดนตรีในแต่ละประเภทพร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างบทเพลงที่ตนชื่นชอบอภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม ใช้เกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ บรรยายบทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)