homeธุรกิจ SME
person
ธุรกิจ SME

ผู้สอน
นาย พงศธร กิหมื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ธุรกิจ SME

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4963

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

cool ทดลองทำcool


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)